Сервисен центар

Енергија доо - сервисен центар 

Ние во Енергија доо, водиме грижа за долготрајност и сигурност во работењето на нашата опрема за климатизација.

Затоа континуирано вложуваме и го развиваме нашиот сервисен центар.

Денеска сервисниот центар има 6 (шест) комплетно опремени обучени сервисни екипи со целосен алат и сервисни опремени возилa.

Нашите сервисни екипи се секогаш на располагање за професионална услуга во доменот на монтажа, сервис или одршување на Вашиот систем за климатизација.  Сервисниот тим во Енергија ви стои на располагање за:

 • одржување и сервис под гаранција 

 • редовно одржување

 • поправка на системи надвор од гарантен период

 • оригинални резервни делови

 • совети за правилна употреба и инсталација

 • техничка подршка 24/7


Договори за одржување:

 • Johnson Matthey

 • Kemet Electronics Skopje

 • АРЦ Аутомотив Скопје

 • Marriott Skopje

 • Hilton Skopje

 • Неотел

 • Јавно Обвинителство на РМ

 • Нова Скопје

 • Експанда Скопје ...и други • Редовни обуки, тренинзи и советување за постигнување на максимален ефект при работата. 

 • Годишни обуки кај Toshiba и Carrier со најискусните сервисери во југоисточна Европа.

 • Практични примери, теориски знаења и обука на терен и во сервисен центар во текот на целата година.  • Меѓународни обуки, тренинзи и семинари.

 • Редовно следење на сите светски новитети од аспект на новите системи за климатизација (опрема, материјали итн..).

 • Професионален алат за ракување со ладилни медиуми. 


 


 • Сертификати и признанија за ракување со ладилен медиум, инсталирање и сервисирање на опрема за климатизација.

 • Сите сервисни тимови имаат овластување за инсталирање и сервис на топлински пумпи, чилери, VRF системи, клима уреди од TOSHIBA CARRIER HAIER за подрачјето на Р.Македонија.

 • Енергија доо има овластување за генерално застапништво и сервис на опремата TOSHIBA CARRIER HAIER  за Р.Македонија.